นิสัยแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

นิสัยแห่งความสำเร็จ 7 ประการ

นิสัยแห่งความสำเร็จ 7 ประการ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

จากเมื่อวันก่อน Webmaster Sanook! Money มีโอกาสได้ฟังวิทยุรายการ CEO VISION ได้พูดถึงหลัก 7 ประการแห่งความสำเร็จ เลยสรุปมาให้ฟังกัน จะได้เอาไปปรับเปลี่ยน เพื่อสิ่งดีๆ ในชีวิตกัน


1.รู้และเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
อย่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเคยชิน ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ พูดง่ายๆ คือคุณต้องมีความคิดเป็นของตนเอง
2.ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต

คนเราจะทำอะไรให้สำเร็จได้ ต้องตั้งเป้าหมาย ว่าตัวเองต้องการอะไร อยากทำอะไรในชีวิต เช่น จะทำธุรกิจอะไร จะมีเงินเก็บเท่าไร จะแต่งงานเมื่อไร เป็นต้น


3.สิ่งสำคัญ เราต้องทำก่อน
ในแต่ละวัน สิ่งใดที่สำคัญต่อชีวิต สำคัญต่อองค์กร เราต้องทำก่อน ไม่ใช่ทำแบบเร่งด่วน เพราะส่วนใหญ่คนมักจะไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญ จนไม่มีเวลา เช่น เราต้องวางแผนอนาคต เพื่อพัฒนาสติปัญญา พัฒนาฐานะ ความรู้

4.ใช้นิสัยแบบ Win Win
ถ้าเรามีนิสัยเอาเปรียบคนอื่น ย่อมส่งผลร้ายตามมาทีหลัง หากคุณลองใช้นิสัยแบบ Win Win ไม่เอาเปรียบคนอื่น ก็จะเกิดความไว้วางใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ยังทำให้คุณเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบ ก็จะส่งผลต่องานราบรื่นมากยิ่งขึ้น

5.เป็นนักฟังที่ดี
ลองฟังคนอีกฝ่าย รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ความรู้สึกเป็นอย่างไร เขาต้องการอะไร แล้วทำความเข้าใจผู้อื่น

6.ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านความคิด ทางด้านนิสัย หากคุณยอมรับได้ คุณก็จะประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

7.แบ่งเวลาในชีวิตให้เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน เวลาออกกำลัง ผู้รู้กล่าวว่า การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ หากคุณไร้โรค ก็จะส่งผลดีต่อการงาน การพัฒนาชีวิตของคุณ


ลองนำ 7 วิธีที่น่าสนใจนี้ ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณ กับธุรกิจส่วนตัว เชื่อว่าชีวิตของคุณ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน