เช็กเลย! เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่ายาไม่แพง

เช็กเลย! เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่คิดค่ายาไม่แพง
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุ กรมการค้าภายในได้แบ่งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 3 กลุ่มที่มีค่ายาแตกต่างกันไป เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาและตัดสินใจเข้าใช้บริการนั้นๆ โดยโรงพยาบาล 3 กลุ่มแบ่งออกได้ดังนี้

  1. กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง หรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย (กลุ่มสีเขียว)
    มีโรงพยาบาลจำนวน 214 ราย โดยเป็นการประเมินจากราคาที่คิดถูกกว่าราคาเฉลี่ยของยาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลรวมกันของจำนวนยาทั้งหมด ของโรงพยาบาลที่มีประมาณ 3,000 รายการ
  2. กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลที่คิดราคายาระดับกลาง (กลุ่มสีเหลือง) มี 64 ราย
  3. กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลที่คิดราคายาแพงสุดโต่ง (กลุ่มสีแดง) มี 73 ราย

ซึ่งทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียวก่อน 214 ราย เพราะมีความเป็นธรรมในการคิดราครายา ซึ่งในกลุ่มสีเขียวมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจำนวน 91 เตียงขึ้นไป จำนวน 91 ราย โรงพยาบาลขนาดกลางมีจำนวนเตียง 31-90 เตียง จำนวน 62 ราย และโรงพยาบาลขนาดเล็กมีจำนวนเตียง 1-60 เตียง จำนวน 61 ราย

0001(2)

0002(1)

0003(1)

0004(1)

ส่วนอีก 2 กลุ่มที่เหลือ ทั้งโรงพยาบาลในกลุ่มสีเหลือง ทางกรมฯ จะประกาศขึ้้นเว็บไซต์ภายหลัง ส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มสีแดง อาจไม่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพราะประชาชนสามารถประเมินรายชื่อโรงพยาบาล 2 กลุ่มแรกได้ หากไม่มีชื่อ แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มสีแดง

>> เช็กราคายาโรงพยาบาลเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์-สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ใครก็ทำได้!