บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2562 รับ “โบนัส” อีกรอบเงินเข้าวันไหนเช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ “โบนัส” เดือนกันยายนอีกรอบเงินเข้าวันไหนเช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ “โบนัส” เดือนกันยายนอีกรอบเงินเข้าวันไหนเช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ได้แก่

  1. มาตรการพยุงการบริโภคสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. มาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

จำนวนทั้งสิ้น 19 ล้านรายการ  จำนวนเงินกว่า 9,000 ล้านบาท โดยพบว่าในช่วงวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงิน จากตู้ ATM จำนวน 9.5 ล้านครั้ง จำนวนเงินกว่า 5 พันล้านบาท (เฉลี่ย 500-600 บาทต่อครั้ง) ส่งผลให้ในช่วงวันที่  23 สิงหาคม 2562 เงินในตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ในบางพื้นที่ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

379775

สำหรับการจ่ายเงิน 3 มาตรการข้างต้นในเดือนกันยายน 2562 ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว และกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน ดังนี้

มาตรการ วันที่เงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money

1. มาตรการพยุงการบริโภคฯ 500 บาทต่อคนต่อเดือน 

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39

  • เงินเข้า : วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36

  • เงินเข้า : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1  2  4  5 และ 8

  • เงินเข้า : วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

  • เงินเข้า : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ 300 บาทต่อคนต่อเดือน

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ธนาคารกรุงไทยดูแลการเติมเงินในตู้ ATM เป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเติมธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท โดยเพิ่มรอบการเติมเงิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เงินในประเป๋า e-Money ที่รัฐจ่ายให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่จำกัดเวลาการใช้จ่าย สามารถถอนวันไหนก็ได้ หรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ, ร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) ที่สำคัญยังสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออมในบัตรได้