ทุบโต๊ะเคลียร์! สหภาพฯ ทอท. ห่วง “เซ็นทรัล วิลเลจ” อาจทำติดธงแดง วอนเรียกถกด่วน

ทุบโต๊ะเคลียร์! สหภาพฯ ทอท. ห่วง “เซ็นทรัล วิลเลจ” อาจทำติดธงแดง วอนเรียกถกด่วน

ทุบโต๊ะเคลียร์! สหภาพฯ ทอท. ห่วง “เซ็นทรัล วิลเลจ” อาจทำติดธงแดง วอนเรียกถกด่วน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุ ทอท. อยู่ในสถานะผู้ได้รับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญติกรเดินอากาศต่างๆ ทั้ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558), Standard and recommend practices ขององค์การการบินพลเรือนประหว่างประเทศ (ICAO) และข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง

ซึ่งการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ ในเขตความปลอดภัยทางการบินที่ ทอท. มีอำนาจทางกฎหมายทางการบิน ทอท.จะต้องรับผิดชอบ เพราะถ้าไม่ดำเนินการใดๆ และหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการการบินตรวจพบว่า การนำมาตรฐาน ICAO มาบังคับใช้ในประเทศ (EI) ของประเทศไทยไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของไทยมีข้อบกพร่อง (ติดธงแดง) จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่านี้

แม้ว่าพื้นที่ของเซ็นทรัล วิลเลจ จะอยู่นอกเขตสนามบินแต่ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ซึ่งผู้ที่มีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสนามบินโดยเฉพาะในแนวบินร่อนลง (take off & approach) จะมีกิจกรรมใดๆ หรือใช้พื้นที่ก่อสร้างก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การรบกวนสัญญาณเครื่องช่วยการเดินอากาศ, แสงไฟภายนอกสนามบินที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติการบินที่ต้องควบคุมตาม ICAO, กิจกรรมที่ทำให้เกิดควัน, นำนกมาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และความสามารถในการเข้าถึง (Access Capacity) ที่เกิดได้จากบริเวณภายนอกใกล้เคียงสนามบิน ที่ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการทำแผนแม่บท และถูกกำกับจากรัฐ ตามข้อกำหนด

>> กพท. เฉลย เครือเซ็นทรัลได้ใบอนุญาตก่อสร้างนานแล้ว หลัง ทอท. ตั้งคำถามรุกล้ำพื้นที่?

ประธานสหภาพแรงงาน ทอท. ระบุ โครงการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ มีการกระทำที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ผังเมืองหลายประกาศ เช่น การถมลำรางสาธารณะ, สิ่งปลูกสร้างอาคารในพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่ใช้สอยมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดย พ.ร.บ.ผังเมืองกำหนดให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร อีกทั้งพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของกฎหมายกำหนดไว้ว่าสิ่งปลูกสร้างรวมแล้วต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ ซึ่งในกรณีนี้มีพื้นที่รวมกว่า 100 ไร่

แต่จากการชี้แจงของเซ็นทรัล พบว่า เซ็นทรัล วิลเลจ จะมีพื้นที่ใช้สอยราว 4 หมื่นตารางเมตร คิดเป็น 25% ของพื้นที่ทั้งหมด ถือว่าเกินเพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงพื้นที่สีเขียวแปลงดังกล่าวยังอยู่ในข้อบังคับที่ห้ามให้มีการก่อสร้างโรงแรม และยังมีการผิดดำเนินการที่เข้าข่ายผิดกฎ ICAO อีกหลายประการจึงอยากให้เซ็นทรัลชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจน

>> CPN ฝากเตือนสติ! “เซ็นทรัล วิลเลจ” ขออนุญาตถูกต้องไม่เคยล้ำที่ วอนเล่นแฟร์เกม

อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงาน ทอท.  กำหนดมีการประชุมวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะนำคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ทุบโต๊ะเคลียร์! สหภาพฯ ทอท. ห่วง “เซ็นทรัล วิลเลจ” อาจทำติดธงแดง วอนเรียกถกด่วน