ลูกจ้างเฮ! ทำงานวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่า

ลูกจ้างเฮ! ทำงานวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่า

ลูกจ้างเฮ! ทำงานวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่า
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟสบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ของทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โดยกฎหมายกำหนดให้ได้รับ 3 เท่า

ซึ่งคำว่า “ล่วงเวลา” คือ การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ

โดยเวลาทำงานปกติ คือ 08.00 – 17.00 .

ล่วงเวลาคือ นอกเหนือเวลาดังกล่าว คือ 17.00 – 21.00 .

ในวันหยุด หากทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา ต้องได้ 3 เท่า ลูกจ้างต้องดูเวลาทำงานที่เราทำงานในวันธรรมดา ถ้าทำงานในวันหยุดนอกจากเวลาทำงาน จะได้ 3 เท่า ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง เพราะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ