ประกันสังคม เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันสังคมปี 2562 เน้นเข้าถึงบริการแพทย์เต็มสูบ

ประกันสังคม เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันสังคมปี 2562 เน้นเข้าถึงบริการแพทย์เต็มสูบ

ประกันสังคม เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันสังคมปี 2562 เน้นเข้าถึงบริการแพทย์เต็มสูบ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  ระบุว่า สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในปี 2562 โดยจะเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน เป็นได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเต็มที่/จนสิ้นสุดการรักษา จากเดิมไม่เกิน 2 ล้านบาท เมื่อเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน อีกทั้งมีการปฏิรูปบำนาญชราภาพ เช่น ปรับสูตรการคำนวณบำนาญจากค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดระยะเวลาการส่งเงินสมทบประกันเงินบำนาญขั้นต่ำ (กรณีเสียชีวิตภายใน 5 ปี) เพื่อให้ทายาทได้รับเงินส่วนที่เหลือครบ 60 เดือน จากเดิมที่จ่าย 10 เดือน และผู้รับบำนาญสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ เช่น เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีรักษาโรคมะเร็ง เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพกรณีบำบัดทดแทนไต และให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพมีสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปได้อีก 6 เดือนอีกด้วย

ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันนในช่วงปี 2560-2561 ทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ใช้ตามบัตรรับรองสิทธิ ปรับเพิ่มวงเงินการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็น 1.31 ล้านบาท จากเดิม 757,000 บาท และปรับปรุงรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมรวมถึงอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เป็น 113 รายการ จากเดิม 95 รายการ

ขณะที่ปี 2561 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทนเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง เช่น ค่าทดแทน การขาดรายได้ เป็นร้อยละ 70 จากเดิมร้อยละ 60 อีกทั้งยังเพิ่มค่าทำศพกรณีตายหรือสูญหายไม่น้อยกว่า 100 เท่า จากเดิมเพียง 100 เท่า และเพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินทดแทนเป็น 10 ปี จากเดิม 8 ปี เมื่อเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงาน รวมถึงการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 777,228 คน สามารถกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง เพิ่มค่าฝากครรภ์กรณีคลอดบุตร 1,000 บาท เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน จากเดือม 400 บาทต่อเดือน เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 1,2 และขยายเพิ่มทางเลือกที่ 3

>> ประกันสังคม เสิร์ฟความสบายถึงที่! ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบที่ "เทสโก้ โลตัส"

>> เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ