สรรพากรเอาจริง ร่อนหนังสือเรียกดารา นักแสดง เข้าสัมมนา 5 ก.ยนี้

สรรพากรเอาจริง ร่อนหนังสือเรียกดารา นักแสดง เข้าสัมมนา 5 ก.ยนี้
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมสรรพสากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ก.ย.นี้

กรมสรรพากรเตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้ดารา นักร้อง นักแสดง นักกีฬา และผู้ที่มีรายได้จากการถูกรางวัล เป็นต้น ให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพราะดาราเป็นกลุ่มบุคคลสาธารณะ ช่วงนี้มีข่าวดาราเสียภาษีไม่ถูกต้อง ดังนั้นน่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีให้กับกลุ่มผู้เสียภาษี


สำหรับ กรณีของ "พลอย"เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ กับออร์แกไนเซอร์ ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินในใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นชื่อของดาราอย่างถูกต้องแล้ว แต่ก่อนหน้านี้มีการโชว์หลักฐานว่ามีการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนอื่นไปรับเงินแทน ดังนั้นคงต้องเรียกทั้งฝ่ายของดารา ฝ่ายออร์แกไนเซอร์ รวมถึงผู้ที่รับเงินแทนมาสอบสวน ซึ่งในการสอบสวนซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสรรพากรพื้นที่ดูแลทั้ง 3 ฝ่าย


ตามหลักประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ผู้ใด (1) โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ (2) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ บทลงโทษทางอาญา คือ จำคุก ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

สำหรับโทษทางแพ่งคือ ในกรณีที่ไม่ยื่นภาษี หรือยื่นภาษีไม่ครบ ถูกปรับ 1 เท่าพร้อมทั้งคิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ไม่ได้ชำระ นับตั้งแต่วันที่กระทำผิดจนถึงวันที่จ่ายชำระทั้งหมด

 

สรรพากร เล็งเช็กบิลดาราเลี่ยงเสียภาษี
กรมสรรพสามิต ชี้แจงการคืนเงินรถยนต์คันแรก
"เซเว่น-โลตัส"กัดฟันสู้ ยังขายเหล้าราคาเดิม
สรรพสามิตย้ำขึ้นภาษีสุรา-บุหรี่ รายได้เพิ่ม1.3 หมื่นล้าน