ปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม มีผล 1 กันยานี้

ปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม มีผล 1 กันยานี้

ปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม มีผล 1 กันยานี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สนพ. ประกาศปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม ก.ย. อีก 57 สต. เป็น 30.13 บาท/ก.ก. มีผล 1 ก.ย.

นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.

เปิดเผยว่า สนพ. ได้ออกประกาศราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม ในเดือน ก.ย. นี้ ราคาอยู่ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม หรือปรับเพิ่มขึ้น 57 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากเดือน ส.ค. ราคาอยู่ที่ 29.56 บาทต่อกิโลกรัม

โดยมีผลวันที่ 1 ก.ย.นี้ ซึ่งราคา LPG ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนราคา LPG ในตลาดโลกเดือน ก.ย. ปรับสูงขึ้นอยู่ที่ 954 เหรียญต่อตัน มาจาก 775 เหรียญต่อตัน ในเดือน ส.ค. ซึ่งส่งผลให้ราคา LPG มีต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจริง เป็น 34 บาทต่อกิโลกรัม

แต่ทั้งนี้เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. มอบให้ สนพ. สามารถประกาศปรับราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนก๊าซ LPG ที่ผลิตจากโรงกลั่น ได้ประจำทุกเดือน แต่ต้องไม่เกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากจะปรับขึ้นจากระดับดังกล่าว ต้องเสนอเรื่องให้ กพช. พิจารณาอนุมัติต่อไป