“ดอกเบี้ย” แบงก์ไหนได้คุ้มค่ามากที่สุด!

“ดอกเบี้ย” แบงก์ไหนได้คุ้มค่ามากที่สุด!
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

การฝากเงินประจำกับธนาคาร ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการมีเงินออม เพื่อให้เหลือใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงทำให้มีเงินเก็บนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่ นอกเหนือจากที่กล่าวมาการออมเงินแบบฝากประจำจะทำให้ตัวเรารู้จักการบริหาร สร้างวินัยทางการเงิน ที่แต่ละเดือนต้องมีเงินฝากเข้าไปในสมุดบัญชีในจำนวนที่เท่ากันอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม เรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้เราเลือกฝากเงินกับธนาคารต่างๆ นั่นคือ “ดอกเบี้ย” ซึ่งแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน โดยการฝากเงินแบบประจำจะมีแบบ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือน ดังนั้น เราจะพามาดูดอกเบี้ยแต่ละธนาคารกันว่ามีอัตราเท่าไหร่กันบ้าง

info

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!