ดร.ศุภชัยชี้เศรษฐกิจโลกซบยาว

ดร.ศุภชัยชี้เศรษฐกิจโลกซบยาว
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด กล่าวปาฐกถาพิเศษ จุดเปลี่ยนการค้าโลก ไทยจะเดินอย่างไร ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 92 ปี ว่า เศรษฐกิจโลก จะกลับเข้าสู่ภาวะซบเซาอีกครั้ง โดยปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 2.5 เพราะเศรษฐกิจในประเทศมหาอำนาจ ทั้งในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้น ประเทศไทย ก็จะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มคุณภาพสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยให้มากขึ้น และจะต้องใช้กฎระเบียบที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะต้องผลักดันให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เกิดขึ้นให้ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ ที่จะให้อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และประเพณีปฏิบัติที่แตกต่างกัน รวมตัวเป็นตลาดเดียวกันไม่เว้นแต่ประเทศไทย ซึ่งมีระบบภาษีที่ถือว่าซับซ้อนที่สุด โดยจะต้องเร่งแก้ไข