กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกแถลงการณ์ค้านร่วมจ่าย 30 บาท

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกแถลงการณ์ค้านร่วมจ่าย 30 บาท
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค น.ส.สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ แถลงข่าวเรื่อง "นโยบายการเก็บ 30 บาทของรัฐบาล"

ว่ากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อครั้ง

การใช้บริการในหน่วยบริการของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว

โดยที่ประชาชนได้ร่วมจ่ายผ่านการเสียภาษีอยู่แล้ว ขณะที่ระบบบริการสุขภาพอื่น คือ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเช่นกัน แต่ผู้ใช้ไม่ต้องร่วมจ่ายเพิ่ม

น.ส.สุภัทรากล่าวอีกว่า กลุ่มได้ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ เพื่อชี้ถึงเหตุผลในการไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ คือ

 

1.การเก็บ 30 บาทไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้ เมื่อปี 2546 รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาท รวมทั้งหมด 1,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9

เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับอัตราค่าเหมาจ่ายรายหัวที่รัฐต้องจัดสรรเข้าระบบ

 

2.การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการต้องใช้การจัดการงบประมาณผ่านค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อยกระดับพัฒนาระบบคุณภาพการรักษาและการบริการ ประกอบกับการลดรายจ่ายที่เกินจำเป็น

3.จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะรักษาฟรี โดยจากข้อมูลอัตราการใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในระหว่างปีที่ร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั้ง กับปี 2550 ที่ไม่มีการร่วมจ่ายก็ไม่มีความต่างในอัตราการใช้บริการอย่างมีนัยยะสำคัญ

แต่คนมาใช้บริการมากขึ้น เพราะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นและการเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่น โรคเอดส์ มะเร็ง เป็นต้น

 

4.หลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนไทยที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างเท่าเทียมกันด้วยสิทธิและศักดิ์ศรี จึงขอย้ำว่าประชาชนมีสิทธิ

ที่จะไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ตามวงเล็บ 21 ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555

"ประชาชนมีสิทธิไม่ร่วมจ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ วงเล็บ 21 ซึ่งระบุว่า บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่ร่วมจ่ายค่าบริการ ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่าย

โดยกลุ่มได้ทำใบปลิวรณรงค์ให้ประชาชนปฏิเสธการร่วมจ่ายและจัดทำการ์ด จำนวน 1 หมื่นใบ สำหรับให้ประชาชนใช้ยื่นแสดงความประสงค์ไม่ร่วมจ่ายต่อเจ้าหน้าที่

และหากประชาชนถูกเรียกเก็บ 30 บาท โดยที่ไม่ต้องการจ่ายหรือไม่ได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อนว่า สมัครใจจ่ายหรือไม่ สามารถร้องเรียนเพื่อขอรับเงินคืนได้

โดยสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1330 หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 0-2248-3737" น.ส.สุภัทรากล่าว

 

 

ธุรกิจหรูของสงกรานต์ - แอฟ ทักษอร

รีสอร์ท 6 พันล้าน ของ ปลาวาฬ อิสสระ

สวยมาก! รีสอ์ท 60 ล้านของ ภูริ ที่ปาย

นาวิน ต้าร์ - พลอย เฌอมาลย์ น่ารักๆ ที่ร้าน made my day

แสนแซ่บ ร้านอาหารอีสานไฮโซของ "นุ่น วรนุช"