เผยเงื่อนไขคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% รับตรุษจีน

เผยเงื่อนไขคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% รับตรุษจีน
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จำนวน 5% ในวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อรายแก่ประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเดบิตในสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับรายละเอียดจะกำหนดจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ชำระเงินที่ใช้บัตรเดบิตทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย และมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการได้ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ 5%  ทั้งนี้ จะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน

โดยผู้ที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องลงทะเบียนก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ประชาชนผู้สนใจรับเงินชดเชยจากมาตรการฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1. ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) โดยใช้บัตรเดบิตของตนเองกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมมาตรการฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.2. มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากมาตรการฯ

          2.1. คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย

          2.2.1. มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย โดยไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          2.2.2. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กำหนด

          2.2.3. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินชดเชย

          2.2. คุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้า

          2.2.1. เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          2.2.2. มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า คำนวณยอดขาย และพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบ POS ต้องทำการปรับปรุงและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระ

       3. รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน ภายใน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

>> “ขั้นตอนยื่นภาษี” ทางออนไลน์ ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!