เฮ! ปตท.ลดราคาเบนซิน-โซฮอล์

เฮ! ปตท.ลดราคาเบนซิน-โซฮอล์
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลงในวันที่ 15 สิงหาคม 2555

โดยในส่วนของน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ปรับลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 43.05 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลดลง 50 สต.ต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 38.13 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดลง 1.20 บาทต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 35.68 บาทต่อลิตร

 

น้ำมัน E20 ปรับลดลง 30 สต.ต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 34.68 บาทต่อลิตร

น้ำมัน E85 ปรับลดลง 20 สต.ต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 22.48 บาทต่อลิตร

น้ำมันดีเซลคงราคาเดิมอยู่ที่ 29.99 บาทต่อลิตร