เกษตรกรร้องรบ.ราคาอาหารสัตว์พุ่งผิดปกติ

เกษตรกรร้องรบ.ราคาอาหารสัตว์พุ่งผิดปกติ
นายกรีฑา ชูทับทิม อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่า ได้ผลกระทบด้านต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่อย่างมาก ทำให้ต้นทุนอาหารผสม ปรับสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 10.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 13.80 บาท แต่ราคาไก่ไข่ ไม่ได้มีการปรับสูง โดยราคาไก่ไข่หน้าฟาร์ม ตามราคาแนะนำต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่าฟองละ 2.40 บาท แต่ต้นทุนของเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท ทำให้สมาชิกสมาคมทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อน เพราะอาหารสัตว์เป็นต้นทุนร้อยละ 80 ของการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด ทำให้ขณะนี้เกษตรกรรายย่อย เริ่มไม่มีทุนหมุดเวียน จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านต้นทุนอาหารสัตว์ ตรวจสอบสต๊อกของภาคเอกชนว่ามีการกักทุนหรือไม่ เพราะเห็นได้ชัดว่า อาหารสัตว์ทุกตัวมีการปรับขึ้นราคาอย่างผิดปกติด้าน นายนรินทร์ ปรารถนาพร เลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยว่า จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลควรดูทั้งระบบ เพราะการยกระดับราคา เช่น ราคาข้าว ทำให้สินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย และเกษตรกรต้องใช้สินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาไข่ไก่ รัฐบาลไม่ควรกำหนดราคารับซื้อไข่คละหน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.40 บาท เพราะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยทางสมาคมจะรอดูท่าทีของรัฐบาลอีกระยะ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆ เลย เกษตรกรจะรวมตัวปิดถนน เพื่อให้รัฐบาลสนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง