บางจากรับบริจาคน้ำมันใช้แล้วผลิตไบโอดีเซล

บางจากรับบริจาคน้ำมันใช้แล้วผลิตไบโอดีเซล
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบางจาก ได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ จัดโครงการ ปันน้ำใจ คนไทยรักษ์โลก รับบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว นำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยรณรงค์ให้ประชาชน นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่นำไปทิ้งในที่สาธารณะ หรือไม่นำไปทอดซ้ำ ซึ่งจะทำให้ก่อเกิดสารมะเร็ง ทั้งนี้ ปริมาณน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในประเทศไทย มีกว่า 150 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้ จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมัน และลดการขาดดุลจากการค้า ซึ่งทางบริษัทบางจาก และกรมธนารักษ์ ถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมด้าน CSR และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม