วีรพงษ์ชี้ท่าเรือฯเชื่อมทวายเสร็จเปลี่ยนโฉมปท.

วีรพงษ์ชี้ท่าเรือฯเชื่อมทวายเสร็จเปลี่ยนโฉมปท.
นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในงานดินเนอร์ทอล์ก พลวัตร เศรษฐกิจไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ว่า โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย ของรัฐบาลนั้น จะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างแหลมฉบัง ไปยังทวาย ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อย่างมหาศาล และเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทยใหม่ ขณะที่โครงการก่อสร้างรถไฟความสูง จะมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนค่าขนส่ง ให้มีราคาถูกลง และขนส่งไปยังประเทศต้นทางได้รวดเร็วขึ้น เช่น การส่งอาหารสด จะมีความสด และที่สำคัญ หากสามารถส่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้นั้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และคุณภาพของสินค้าให้เพิ่มขึ้น พร้อมย้ำว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงเดินหน้านโยบายการเงิน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แทนการดูแลอัตราเงินเฟ้อ