มาดูกัน! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ได้ “ดอกเบี้ย” เท่าไหร่

มาดูกัน! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ได้ “ดอกเบี้ย” เท่าไหร่

มาดูกัน! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ได้ “ดอกเบี้ย” เท่าไหร่
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

พันธบัตรรัฐบาล เป็นหน่วยลงทุนตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังจำหน่ายให้ประชาชน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่สำคัญยิ่งซื้อนานดอกเบี้ยยิ่งสูงตาม ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้ออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ให้กับประชาชน คือ พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)​ โดย Sanook! Money ได้มีรวบรวมข้อมูลรายต่างๆ ในการลงทุนมาฝากกัน

กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (แบบไร้ใบตราสาร-Scripless) เพิ่มเติม จำนวน 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

  • พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.46 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
  • พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00 ต่อปี  ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ทุกวันที่ 19 พฤษภาคม และ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน เริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

พันธบัตรออมทรัพย์จำหน่ายในราคาหน่วยละ 1,000 บาท และกำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 1,000 บาทเช่นกัน (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด และจำนวนครั้งที่ซื้อ โดยต้องซื้อเป็นหน่วยทวีคูณของ 1,000 บาท ไม่สามารถซื้อ 1,500 บาทได้

ส่วนขั้นตอนการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 นั้น สามารถซื้อได้ที่ธนาคารผู้จำหน่าย 4 แห่ง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของแต่ละธนาคาร  

โดยผู้ที่มีสิทธิซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เท่านั้น ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีประวัติซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคาร ต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนที่สาขาธนาคาร โดยใช้หลักฐาน เช่น บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ทำรายการซื้อเท่านั้น

หากผู้ซื้อพันธบัตรต้องการซื้อผ่านเครื่อง ATM ธนาคารจะฟรีค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ และค่าธรรมเนียมปีแรกให้ผู้ซื้อ

นอกจากนี้ การลงทุนพันธบัตรในรัฐบาล บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีทุกครั้งที่ได้รับดอกเบี้ย โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ต่อปี 

สำหรับพันธบัตรชุดดังกล่าว เริ่มเปิดจำหน่ายรอบใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย) 

อย่างไรก็ตาม การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ข้อจำกัดคือต้องรอให้ครบกำหนดถึงจะได้เงินต้นคืน หรือถ้าไถ่ถอนก่อนกำหนด ผลตอบแทนที่ได้รับก็อาจจะไม่คุ้ม ดังนั้นควรศึกษาและพิจารณาเงื่อนไขรายละเอียดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

>> ดอกเบี้ยดี! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เริ่ม 17 พ.ค.นี้