ดอกเบี้ยดี! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ดอกเบี้ยดี! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ดอกเบี้ยดี! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เริ่ม 17 พ.ค.นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง 2562 เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำสุด เงินต้นไม่หาย แถมได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากออมทรัพย์และฝากประจำ และยังได้ดอกเบี้ยคงที่ด้วย

โดยนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระบุว่ากระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วงเงิน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ดังนี้

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 วันไหน?

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2562

s__39370910

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ต้องซื้อเท่าไหร่?

วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ใครมีสิทธิซื้อได้บ้าง?

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ได้ที่ไหนบ้าง?

ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ ทั้งที่เคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ที่เป็นธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตลอดเวลา

ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียน-เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร?

ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย โดยใช้หลักฐานดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่

ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรือที่

 • www.pdmo.go.th
 • www.bot.or.th
 • www.bangkokbank.com
 • www.ktb.co.th
 • www.scb.co.th
 • www.kasikornbank.com
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook