พณ.เผย อิตาลีสนใจตั้งฐานผลิตสินค้าในไทย

พณ.เผย อิตาลีสนใจตั้งฐานผลิตสินค้าในไทย
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อิตาลี สนใจที่จะตั้งฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทย เป็นประตูสำคัญในการส่งออกสินค้าทั่วเอเชีย ซึ่งทางอิตาลีได้เจรจากับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ของประเทศไทยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร และได้มีการหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เพื่อหารือถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการนำผู้ประกอบการอิตาลี ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยการหารือในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย เนื่องจากจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ถือเป็นการเปิดตลาดการลงทุนในไทย ให้กับนักลงทุนอิตาลี ที่ยังไม่รู้จักประเทศไทยมากนัก