มติBOIขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

มติBOIขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบให้ขยายการให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นก่อนขาเข้าเครื่องจักร ที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย จากเดิมที่สิ้นสุดมาตรการลงในวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ให้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผู้ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ยังรอเตรียมยื่นขอรับสิทธิ์ โดยเฉพาะใน จ.พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี อีกกว่า 150 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นขอรับสิทธิ์