ปชช.ยกโครงการ 30 บาท เป็นความสำเร็จของรัฐบาล

ปชช.ยกโครงการ 30 บาท เป็นความสำเร็จของรัฐบาล

ปชช.ยกโครงการ 30 บาท เป็นความสำเร็จของรัฐบาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นิด้าโพล พบ ประชาชนทั่วประเทศ ยกนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค เป็นความสำเร็จของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "1 ปี รัฐบาล กับนโยบายเร่งด่วน" จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,203 หน่วยตัวอย่าง

พบว่า ประชาชน ร้อยละ 84.79 ยกให้ นโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ "30 บาทรักษาทุกโรค" ประสบความสำเร็จมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 81.05 ให้การจัดเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ และร้อยละ 69.58 การขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท และเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

ส่วนนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าประสบความสำเร็จน้อยที่สุด พบว่าเป็น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ถึง
ร้อยละ 23.28 และบัตรเครดิตพลังงาน ถึงร้อยละ 21.95

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook