SCG เตรียมทบทวนแผนลงทุน 5 ปี

SCG เตรียมทบทวนแผนลงทุน 5 ปี
นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี กล่าวว่า ในเดือน ส.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทบทวนแผนการลงทุน 5 ปี ระหว่างปี 2556 - 2560 ที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 200,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัญหาในยุโรป ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา แม้สัดส่วนการส่งออกไปยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมจะไม่เกินร้อยละ 5 ขณะที่ เศรษฐกิจจีน ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการส่งออกไปยุโรป แต่ล่าสุดบริษัทประเมินว่า เศรษฐกิจจีน จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง หลังทางการจีน มีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากวิกฤติดังกล่าว เพราะฐานะการเงินของบริษัทยังแข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสด 40,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเน้นการลงทุนในอาเซียนเป็นหลัก แต่ยังคงสัดส่วนการส่งออกในอาเซียน ไม่เกินร้อยละ 40 โดยมองว่า อาเซียนเป็นโอกาสในการลงทุน โดยเฉพาะตลาดอินโดนีเซีย เวียดนาม และ พม่า โดยที่การลงทุนในพม่า บริษัทได้ยื่นการขอลงทุนก่อสร้างโรงผลิตปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า และระบบโลจิสติกส์ มูลค่าเงินลงทุน 10,000 ล้านบาท ให้กับพม่าแล้ว แต่ยังรอสภาของพม่า อนุมัติกฎหมายการลงทุน