อีก 30 ปีนับจากนี้ อนาคต “ทองคำ” จะเป็นอย่างไร?

อีก 30 ปีนับจากนี้ อนาคต “ทองคำ” จะเป็นอย่างไร?
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สภาทองคำโลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านทองคำ ได้เขียนบทความทำนายอนาคตของทองคำ 30 ปีข้างหน้าโดยให้รายละเอียดดังนี้

1. การขยายตัวของชนชั้นกลางในจีนและอินเดียจะผลักดันเศรษฐกิจโลก และสร้างความต้องการด้านทองคำอย่างมีนัยสำคัญ

2. ทองคำจะยังคงถูกใช้ในด้านพลังงาน, สาธารณสุข และเทคโนโลยีต่อไปอีกเป็นทศวรรษ แม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ตาม

3. ซอฟต์แวร์บนมือถือเพื่อการลงทุนทองคำ ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ ขาย ลงทุน ทองคำ และให้เป็นของขวัญ จะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วในประเทศจีนและอินเดีย

4. ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และนโยบายของรัฐบาลในประเทศต่างๆ จะเพิ่มบทบาทและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเหมืองทองคำในอนาคต

5. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำจะต่อสู้กับความท้าทายในการผลิตทองคำ ในระดับใกล้เคียงกันในช่วง 30 ปีข้างหน้า เมื่อเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับปริมาณที่ส่งมอบในอดีต