ปัญหา! ขาดแคลนครู 20,000 อัตรา

ปัญหา! ขาดแคลนครู 20,000 อัตรา
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.ยอมรับยังขาดแคลนครูราว 20,000 อัตรา ไม่ห่วงครูเออร์ลี่รีไทร์ เพราะมีครูรุ่นใหม่รอคิวอยากเข้ามาทำงานอีกมาก

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนครู โดยยอมรับว่า ยังมีความขาดแคลนประมาณ 20,000 อัตรา

เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน อย่างไรก็ตาม ไม่ห่วงที่มีครูจำนวนหนึ่งตัดสินใจสมัครเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เนื่องจากมีครูรุ่นใหม่ที่รอคิวอยากจะเข้ามาทำงานอีกมาก

โดยเฉพาะดูจากจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยเกือบ 100,000 คน ส่วนครูที่เหนื่อยล้าก็ให้โอกาสออกไปพักผ่อน เพื่อเสริมกำลังในการทำงาน แล้วก็อาจกลับมาช่วยสอนได้

ทั้งนี้ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือโครงการเออร์ลี่รีไทร์ เป็นนโยบายใหญ่ในการลดอัตรากำลังคนภาครัฐ แต่จะได้อัตราคืนโดยอัตโนมัติ

ซึ่งอาจต้องขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีคงนโยบายการคืนอัตราเกษียณ 100% ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนครู

นอกจากนั้น อาจต้องใช้มาตรการรับบุคคลเข้ามาช่วยราชการในการสอน เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปก่อน