ค้านขึ้นค่าแรง 300 อีก 70 จังหวัด

ค้านขึ้นค่าแรง 300 อีก 70 จังหวัด

ค้านขึ้นค่าแรง 300 อีก 70 จังหวัด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้นำแรงงาน ค้านให้มีการชะลอปรับค่าจ้าง 300 บาท ที่เหลือ 70 จังหวัด ร้องรัฐบาลออกมาตรการรองรับ โดยเฉพาะการควบคุมราคาสินค้า

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงผลสำรวจของผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

ของกระทรวงแรงงาน และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีหลายฝ่ายได้รับผลกระทบ

ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ไปแล้ว 7 จังหวัด อีกทั้งราคาสินค้าทั่วประเทศยังปรับเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่ออีก 70 จังหวัดที่เหลือ

ดังนั้นเมื่อมีผลกระทบตามมารัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหา จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น ควบคุมราคาสินค้าให้ได้ การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ธุรกิจ SMEs เป็นต้น

จึงมีการเสนอให้กระทรวงแรงงานศึกษาวิจัยในเรื่องการจัดทำค่าจ้างแรกเข้าโครงสร้างค่าจ้าง เพื่อให้นายจ้างปรับค่าจ้างตามอายุการทำงาน

และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างที่ทำงานมานานได้ปรับขึ้นค่าจ้างทุกปี ส่วนแรงงานเข้าใหม่ก็รับค่าจ้างแรกเข้า

 

 

>> ไทยตกอันดับแล้ว เหตุค่าแรง 300 <<

 

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook