คปภ.เผยบางจากทำประกันไว้กับทิพยประกันภัย

คปภ.เผยบางจากทำประกันไว้กับทิพยประกันภัย
นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP) ในช่วงเช้าของวันนี้ นั้น สำนักงาน คปภ. ได้รับรายงานเบื้องต้นทราบว่า บริษัท บางจาก ได้ทำประกันภัยไว้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP) มีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้ 1. ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 2. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 3. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากรายงานที่ได้รับการทำประกันภัยดังกล่าวมีความคุ้มครองครอบคลุมและจำนวนเงินเอาประกันภัยเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ ได้สั่งการให้ บริษัท ทิพยประกันภัย เร่งกระบวนการสำรวจและประเมินความเสียหายทันที ที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไป