เปิดเช่ารถตู้ อีกธุรกิจทำเงิน

เปิดเช่ารถตู้ อีกธุรกิจทำเงิน

เปิดเช่ารถตู้ อีกธุรกิจทำเงิน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ค่าแรงงาน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาอะไหล่รถยนต์ที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น

ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจหันมาใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานมากขึ้น

 งบประมาณการลงทุน

การลงทุนทำธุรกิจให้เช่ารถตู้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากรถตู้รุ่นใหม่จะมีราคาแพงเช่น รถตู้ Toyota Hiace Commuter หลังคาสูง

หากซื้อเงินสดราคาประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้ 2 คัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 3,000,000 บาท แต่ถ้าซื้อเงินผ่อนต้องวางเงินดาวน์ประมาณ 10 - 20% หรือประมาณ 150,000 - 300,000 บาท/คัน

และต้องผ่อนส่งอีกประมาณเดือนละ 25,000 - 30,000 บาท/คัน อีกทั้งยังต้องทำประกันภัยชั้น 1 ด้วย

 ลักษณะการให้บริการให้เช่ารถตู้

การให้เช่ารถตู้เป็นการให้เช่าแบบชั่วคราวระยะสั้นๆ เป็นการให้เช่าที่ให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน รถตู้ที่ให้เช่าอาจมีหลายรุ่น หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

พร้อมทั้งให้บริการคนขับหรือลูกค้าเลือกขับเองก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะเติมน้ำมันรถให้เต็มถังตอนส่งรถไปให้ลูกค้า และเมื่อลูกค้านำรถกลับมาคืนก็ต้องเติมน้ำมันเต็มถังเช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมัน

 การบริหารงาน

• การบริหารภาพลักษณ์ ต้องดูแลตกแต่งสำนักงานให้สวยงาม สะอาดอยู่เสมอ ต้องดูแลทำความสะอาดรถอยู่เสมอ พร้อมทั้งตรวจสภาพความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานได้ทันที
พนักงานต้องแต่งเครื่องแบบ มีกริยา มารยาทเรียบร้อย สุภาพ พูดจาไพเราะ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

• การบริหารภายในองค์กร ต้องจัดระบบการทำงานของพนักงาน มีการบันทึกวันหยุด วันลา และวันมาทำงาน และการให้บริการลูกค้าแต่ละครั้งมีการทำทะเบียนประวัติลูกค้าไว้ด้วย ทุกราย
และถ้ามีลูกค้าต่างชาติมาใช้บริการสม่ำเสมอควรให้พนักงานขับรถฝึกพูด/ฟังภาษาอังกฤษด้วย และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นประจำทุกวัน

 

บทความโดย : อัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม BOC