บตท.จับมือการเคหะฯร่วมแปลงสินทรัพย์

บตท.จับมือการเคหะฯร่วมแปลงสินทรัพย์
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือ ในกรณีการพัฒนาร่วมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โดยการลงนามดังกล่าวนั้น เป็นจุดสำคัญในการก้าวไปสู่การพัฒนาธุรกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน ระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และที่สำคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เนื่องจากความต้องการของประชาชนในขณะนี้ ยังมีอยู่มาก ในการต้องการที่อยู่อาศัย ด้าน นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพันธกิจหลัก และร่วมทำธุรกรรมในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น