ไทยติดอันดับ ประเทศไร้ความมั่นคง

ไทยติดอันดับ ประเทศไร้ความมั่นคง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนเพื่อสันติภาพ NGO ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

จัดทำรายงานอันดับประเทศที่ไร้เสถียรภาพมากที่สุดในโลก 177 อันดับ

โดยพิจารณาจากปัจจัยสังคม 12 ประการ เศรษฐกิจ ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้ 6 ประเทศในทวีปแอฟริกาอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่ไร้เสถียรภาพมากที่สุดในโลก


สำหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 84 จาก 177 ซึ่งถูกจัดอยู่ใน"กลุ่มเฝ้าระวัง"

ส่วนพม่า ถูกจัดอยู่ในอันดับ 18 ซึ่งอย่ในกลุ่ม "เตือนภัย" ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการไร้เสถียรภาพของประเทศมากกว่า

ประเทศโซมาเลีย ติดอันดบ 1 ประเทศที่ไร้เสถียรภาพมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ส่วนประเทศฟินแลนด์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 177 

แม้ว่าผลการจัดอันดับของแต่ละประเทศจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านั้น จะมีภาวะไร้เสถียรภาพโดยสิ้นเชิง