กรมการบินฯหนุนเปิดนิคมการบินที่โคราช

กรมการบินฯหนุนเปิดนิคมการบินที่โคราช
นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน ฝ่ายท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา เพื่อสำรวจถึงความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันพุธที่ 20 มิ.ย.นี้ นั้น ทางกรมการบินพลเรือน ได้เตรียมข้อมูลพื้นที่เพื่อรายงานให้กับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับทราบแล้ว และโดยส่วนตัวมีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจาก ท่าอากาศยานนครราชสีมา มีระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มากนัก และมีพื้นที่มากกว่า 4,000 ไร่ อีกทั้งท่าอากาศยานนครราชสีมา มีพื้นที่รันเวย์ถึง 2,100 - 3,500 เมตร อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ได้มีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจที่จะมาร่วมลงทุน แต่เนื่องจากติดพระราชบัญญัติเดินอากาศ ที่จำกัดว่าผู้ลงทุนจะต้องเป็นคนไทยถือหุ้น 51% ซึ่งปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้