สอท.ห่วงลต.กรีซลามคู่ค้าASIANฉุดส่งออก

สอท.ห่วงลต.กรีซลามคู่ค้าASIANฉุดส่งออก
นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชน เริ่มคลายความกังวลสถานการณ์การเมืองในประเทศ หลังจะมีการปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลหันมามุ่งแก้ไขปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม และหามาตรการรับมือจากปัญหายุโรปที่ขณะนี้ ภาคเอกชน มีความกังวลต่อการเลือกตั้งของกรีซที่จะนำไปสู่สถานภาพในกลุ่มอียู และกังวลว่า ปัญหาดังกล่าวจะลุกลามไปยังประเทศผู้ค้าในอาเซียน จีน และ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ต่อภาคการส่งออกของไทยในอนาคต ส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับค่าเงินบาทนั้น ภาคเอกชนมั่นใจว่า ภาครัฐจะดูแลได้และปัจจุบันเงินบาทอ่อนค่าลงในทิศทางเดียวกับประเทศเพื่อบ้าน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ส่งออก