บุญทรงประชุมผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก

บุญทรงประชุมผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ว่า ได้มีการเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร มาหารือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกันในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เป็นแหล่งอาหารของโลกและได้สนับสนุนการลงทุนของเกษตรในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ยังมีปัญหาด้านการผลิต ในขณะที่ ภาคเอกชน ได้เสนอให้ภาครัฐ สนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้าให้กับสินค้าไทย และขอให้มีการสนับสนุนการตั้งศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในทางภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหภาพยุโรป เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย และหากทำได้ เชื่อว่าก็จะสนับสนุนการส่งออกสินค้าอาหารของไทยได้ จากในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐ