มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ1.7พันล.

มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ1.7พันล.

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2555 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน              ซื้อ                          ขาย                         สุทธิ สถาบัน                3,031.48                1,227.61             1,803.87 บัญชีบล.              3,540.06               4,978.55               -1,438.50 ต่างประเทศ        7,911.17               6,187.65               1,723.52 ในประเทศ          11,806.58            13,895.47            -2,088.89   มูลค่าการซื้อขายรวม 26,289.28 ล้านบาท