รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

กบง.รีดเงินเข้ากองทุนน้ำมัน พรุ่งนี้

กบง.รีดเงินเข้ากองทุนน้ำมัน พรุ่งนี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เล็งเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพรุ่งนี้ 2 มิถุนายน 2555

ขณะที่ราคาในตลาดโลก ปรับตัวลดลง กบง.จึงมีมติ จัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน โดยจะจัดเก็บจากเบนซิน 95 และเบนซิน 91 ลิตรละ 50 สต.
และเก็บจากดีเซลลิตรละ 30 สต. มีผลพรุ่งนี้

ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่มครั้งนี้จะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน 91 และ 95 เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดกองทุนน้ำมันคืออะไร 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถที่จะกำหนดราคาเองได้ เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลกสูงและมีความผันผวน
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้เป็นอย่างมาก

กองทุนน้ำมันจะสามารถช่วยลดผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเอาไว้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 

เมื่อราคาน้ำมันตลาดโลก เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงและมีความผันผวนมาก รัฐก็ได้ใช้กองทุนน้ำัมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือ

โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชย และเมื่อราคาน้ำมันลดลงจึงเก็บส่วนที่่ชดเชยไปคืนกลับมา

ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ และช่วยให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายราคาน้ำมันในราคาที่สูงเกินไป