SCB คว้าแบงค์ไทยอันดับ 1 จากฟอร์บส์

SCB คว้าแบงค์ไทยอันดับ 1 จากฟอร์บส์

SCB คว้าแบงค์ไทยอันดับ 1 จากฟอร์บส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แบงค์ไทยพาณิชย์ ถูกจัดอันดับให้เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยอันดับ 1 จาก Forbes Global 2000 หลังสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB

จากการจัดอันดับ Forbes Global 2000 ในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 662 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำของโลก

โดยมีพัฒนาการอันโดดเด่น ก้าวขึ้นมาจากอันดับ 763 ในปี 2554 และก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยที่อยู่ในการจัดอันดับในครั้งนี้

นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ของธนาคารไทยพาณิชย์ในระดับโลก

รวมถึงเป็นการตอกย้ำผลสำเร็จของความพยายามปรับตัวของธนาคารตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับธนาคารจนเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ นิตยสาร Forbes ได้เริ่มจัดอันดับบริษัทชั้นนำของโลก 2,000 บริษัท หรือเรียกว่า Forbes Global 2000

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยในการจัดอันดับบริษัทชั้นนำของโลกนั้น พิจารณาจาก 4 ปัจจัย คือ ยอดขาย, กำไร, สินทรัพย์ และ มูลค่าตลาด

ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกนับตั้งแต่ครั้งแรกที่นิตยสาร Forbes เริ่มจัดอันดับ

โดยในปี พ.ศ. 2546 ธนาคารได้รับการจัดอันดับที่ 1,854 และมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยอีก 7 บริษัท ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทชั้นนำของโลกเช่นกัน