รัฐใจดี! เว้นภาษี เหยื่อม็อบการเมือง

รัฐใจดี! เว้นภาษี เหยื่อม็อบการเมือง

รัฐใจดี! เว้นภาษี เหยื่อม็อบการเมือง
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.อนุมัติยกเว้นการเก็บภาษีเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การเมือง ของทุกกลุ่มทุกสีและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ระหว่างปี 2548 -2553 ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน