เรื่องของผู้ผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง

เรื่องของผู้ผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง

เรื่องของผู้ผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง

วันนี้พี่เม่าจะมาเล่าเรื่องราวของผู้ผลิตเหล็กครบวงจรในระดับเวิลด์คลาสให้ฟัง

#สิ่งที่ตัวหนอนเรียกว่าจุดจบบางคนเรียกว่ามันคือผีเสื้อ

 

mao_iss1

mao_ssi2

mao_ssi3

mao_ssi4

mao_ssi5

mao_ssi6

mao_ssi7

mao_ssi8

mao_ssi9

domain tech info . site down .