รายได้รัฐเกินเป้า 3.75 หมื่นล้าน

รายได้รัฐเกินเป้า 3.75 หมื่นล้าน

รายได้รัฐเกินเป้า 3.75 หมื่นล้าน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการเก็บรายได้ของรัฐบาลเดือนล่าสุด สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้มั่นใจว่า ทั้งปีจะทำได้ตามเป้าหมายที่ 1.98 ล้านล้านบาท

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า การเก็บรายได้รัฐบาลเดือนเมษายน 2555

 

 

จัดเก็บได้ 1.39 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 5,648 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้า 3.75 หมื่นล้านบาท

โดยการเก็บราย ได้เดือน เมษายน 2555 มีภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการจำนวน 2,341 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ภาษีอากรขาเข้าจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการจำนวน 1,778 ล้านบาท เป็นผลจากการนำเข้ารถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์
ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดเก็บอากรในอัตราที่ค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นมาก และยังมีบริษัท ปตท. นำส่งเงินปันผลประจำปี 2554 ก่อนกำหนด 1.02 หมื่นล้านบาท
จากที่ประมาณการว่าจะนำส่งในเดือนพฤษภาคม

อย่างไรก็ดี ภาษีน้ำมันยังคงจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 5,199 ล้านบาท จากการขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 0.005 บาท

การเก็บรายได้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 9.5 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 3.75 หมื่นล้านบาท
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่สำคัญส่วนใหญ่สูงกว่าประมาณการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรขาเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าเป้าหมาย

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV