ประโยชน์ที่คนจนจะได้รับเฟส 2

ประโยชน์ที่คนจนจะได้รับเฟส 2

ประโยชน์ที่คนจนจะได้รับเฟส 2 เกี่ยวกับ ข่าวเศรษฐกิจ

Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (9 ม.ค.) รัฐบาลคลอดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ออกมาแล้ว อ่านตรงนี้เลย แถลงมติ ครม. ช่วยคนจนเฟส 2

วันนี้ Sanook! Money ขอสรุปจุดเด่นของมาตรการนี้มาให้อ่านกันอีกครั้งหนึ่ง

จุดเด่นของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2

  • เพิ่มวงเงินอีก 200 บาท/คน/เดือน ให้กับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในปี 2559
  • เพิ่มวงเงินอีก 100 บาท/คน/เดือน ให้กับผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทในปี 2559

 

รายได้ที่ได้รับต้องนำไปจ่ายเพื่อ

  • ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
  • สินค้าเพื่อการศึกษา
  • วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม

 

ประโยชน์สำหรับนายจ้างที่เป็นนิติบุคล

  • จัดการฝึกทักษะฝีมือหรือจ้างงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่ต้องไม่เกิน 10% ของจำนวนการจ้างงาน โดยเริ่มหักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด