เตือนก่อนหมดสิทธิ์! ขอคืนเงินประกันสังคมวัยเกษียณ

เตือนก่อนหมดสิทธิ์! ขอคืนเงินประกันสังคมวัยเกษียณ

เตือนก่อนหมดสิทธิ์! ขอคืนเงินประกันสังคมวัยเกษียณ
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

พนักงานประจำในแต่ละเดือนจะโดนหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ซึ่งบริษัทจะหักเงิน 5% ของเงินเดือน เงินเดือนขั้นสูงสุดที่หักได้ก็จะอยู่ที่ 15,000 บาท ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่ถูกหัก จำนวน 750 บาท

แล้วเงินจำนวนดังกล่าวที่ถูกหักไป  5% หรือ 750 บาท หายไปไหน วันนี้มีคำตอบ

โดยเงิน 5% หรือ 750 จะถูกแบ่งเป็น 3 ก้อน - ก้อนแรก 1.5 % หรือ 225 บาท สำนักงานประกันสังคมจะนำไปประกันการเจ็บป่วย/ตาย ซึ่งเมื่อผู้ประกันตนเข้าโรงพยาบาล หรือ เสียชีวิต ก็ใช้สิทธิ์ได้ทันที - ก้อนที่ 2 จำนวน 0.5 % หรือ 75 บาท จะนำไปประกันการว่างงาน

ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายให้ช่วงที่เราตกงาน - และก้อนที่ 3 จำนวน 3 % เท่ากับ 450 บาท จะนำไปประกันชราภาพ ซึ่งก้อนนี้มีความสำคัญ และมักจะถูกลืม ซึ่งเมื่อดูจำนวนเงินที่ถูกหักทุกเดือน เดือนละ 450 บาท เท่ากับ ปีละ 5,400 บาทเลยทีเดียว และจะสมทบอีก 100 % จากนายจ้าง หรืออีก 5,400 บาท และยังได้ดอกเบี้ยจากประกันสังคม ในแต่ละปีอีกด้วย

ดังนั้นเมื่อเราเกษียณ ขอคืนเงินออมประกันสังคม จะได้รับเงินในแต่ละปีเท่ากับ 5,400 บาท (จากที่เราจ่าย) +5,400 บาท (จากนายจ้าง) + ดอกเบี้ยที่ได้จากประกันสังคมประจำปีนั้น

ซึ่งคนที่อายุ 55 ปี ครบเกษียณ แต่อายุงานต่ำกว่า 15 ปี หรือ อาจจะส่งประกันสังคมน้อยกว่า 15 ปี ก็สามารถขอคืนเงินได้เช่นกัน โดยทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเป็นก้อน หรือที่เรียกกันว่า บำเหน็จ เช่น ถ้าส่งทั้งหมด 10 ปี ก็จะได้เงินออมชราภาพ รวมเป็นเงินถึง 180,000 บาท (เงินที่เราจ่าย+เงินสมทบนายจ้าง+ดอกเบี้ย)

แต่ถ้าส่งเงินประกันสังคมเกิน 15 ปี จะได้เป็นบำนาญ โดยในแต่ละปีที่เกินมา จะได้เงินเพิ่มร้อยละ 1% หมายความว่า ถ้าส่งประกันสังคม 20 ปี จะได้ 15% และบวก 5% ที่เกินมา 5 ปี รวมเป็น 20% โดยจะคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด ที่ 15,000 บาท ดังนั้น จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม เดือนละ 3,000 บาททุกเดือนจนเสียชีวิต

ที่สำคัญ ต้องทำเรื่องขอคืนเงินออมชราภาพ ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีหลังจากเกษียณ และย้ำว่าห้ามให้เกินแม้แต่วันเดียว เพราะจะถูกตัดสิทธิ เสียเงินส่วนนั้นไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียว