ไปรษณีย์ไทยแจ้งกำหนดส่งสิ่งของในประเทศก่อนวันหยุดปีใหม่

ไปรษณีย์ไทยแจ้งกำหนดส่งสิ่งของในประเทศก่อนวันหยุดปีใหม่

ไปรษณีย์ไทยแจ้งกำหนดส่งสิ่งของในประเทศก่อนวันหยุดปีใหม่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งกำหนดการส่งสิ่งของภายในประเทศก่อนวันหยุดปีใหม่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งของให้ทันเทศกาลปีใหม่ 2561

โดยไปรษณีย์ไทยให้คำแนะนำว่า หากเป็นการจัดส่งแบบธรรมดาควรส่งก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2560 การส่งแบบลงทะเบียน ควรส่งก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และการส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2560

นอกจากนั้น ถ้าต้องการส่งของในช่วงวันหยุดยาวสามารถใช้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้าและสถานีบริการน้ำมัน โดยตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย

thailandpost