รู้ก่อนรวย! เปิดโผธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 61

รู้ก่อนรวย! เปิดโผธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 61

รู้ก่อนรวย! เปิดโผธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 61
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดโผอันดับธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ประจำปี 2561 โดยธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจการแพทย์และอีคอมเมิร์ซ ยังเป็นดาวเด่น

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการวิจัย 10 ธุรกิจเด่น 2561 ว่าแนวโน้มธุรกิจเด่นปี 2561 จะเป็นไปในทิศทางใด โดยพิจารณาจากปัจจัยบวกด้านแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 ที่น่าจะขยายตัวได้ 4.2% ภาคการส่งออกที่จะขยายตัวได้ 4.3% ภาคการท่องเที่ยวที่น่าจะขยายตัวได้ 11% และภาคการเกษตรที่น่าจะขยายตัว 4.4% ซึ่งจะช่วยหนุนให้ประชาชนมีฐานรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกที่ยังโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า รวมถึงข้อมูลด้านสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ การนำเข้าส่งออก ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่าง ๆ ทำให้สรุปได้ว่า

5 ธุรกิจเด่นปี 2561 มีดังนี้

1. ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์การให้บริการอินเทอร์เน็ต

2. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

3. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

4. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

5. ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ขณะเดียวกัน 5 อันดับธุรกิจดาวร่วงในปี 2561 

พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จนปรับตัวไม่ทัน รวมถึงปัญหาจากกำลังซื้อ และการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต โดยจากการวิจัยก็พบว่ามีดังนี้คือ

1.ธุรกิจหัตถกรรม

2.ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่

3.สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและวารสาร, ธุรกิจการเช่าหนังสือ

4.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นและแผ่น DVD, CD 

5.ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน