กระทรวงการคลังแจง 'อาบอบนวด-คาราโอเกะ' ลดหย่อนช็อปช่วยชาติได้

กระทรวงการคลังแจง 'อาบอบนวด-คาราโอเกะ' ลดหย่อนช็อปช่วยชาติได้
voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากมาตรการช็อปช่วยชาติ 2560 ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเริ่มมีข้อถกเถียงว่าอะไรสามารถลดหย่อนภาษีได้ ล่าสุดคลังแจง อาบอบนวด-คาราโอเกะ ก็ลดได้เช่นกัน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560) หรือช็อปช่วยชาติ ตามเกณฑ์

1. สามารถนำใบกำกับภาษีชนิดเต็มรูปแบบ มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

2. เป็นการซื้อสินค้า บริการ ร้านอาหาร และตั๋วเครื่องบินเดินทางในประเทศ ซึ่งไม่รวมแพกเกจทัวร์

3. ไม่รวมสินค้าประเภท แอลกอฮอล์ บุหรี่ และทองคำแท่ง ส่วนทองรูปพรรณสามารถลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น

กระทั่งล่าสุด วันนี้ (8 พฤศจิกายน) นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ชี้แจงว่า การใช้บริการอาบอบนวดหรือคาราโอเกะหากออกใบกำกับภาษีถูกต้องก็สามารถลดหย่อนภาษีได้

ส่วนกรณีศูนย์ฟิตเนสหากทำสัญญารายปีลดหย่อนไม่ได้ แต่ถ้าหากผ่อนชำระสินค้ารายเดือนลดหย่อนได้ ด้านบัตรโดยสารเครื่องบินจะหักภาษีได้เฉพาะสายการบินที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเที่ยวบินในประเทศ ซึ่งต้องซื้อและบินในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะยึดเก็บจากใบกำกับภาษีเป็นหลัก ทางกรมสรรพากรคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!