38 ที่ตั้งโครงการหลวง โครงการของพ่อเพื่อลูกทุกคน

38 ที่ตั้งโครงการหลวง โครงการของพ่อเพื่อลูกทุกคน
Masii

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนาทางด้านความเป็นอยู่ของพสกนิกรในผืนแผ่นดินไทยให้อยู่อาศัยอย่างสุขสงบและร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาณแห่งกษัตริย์นักพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อการช่วยเหลือพสกนิกรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้จากพื้นที่ทำกินของตนเอง พร้อมไปกับการลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และนอกจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้ปวงชนชาวไทยก็คือ การเปิดพื้นที่ศูนย์พัฒนาและสถานีวิจัยโครงการหลวงให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมเพื่อจะได้เห็นถึงการทำงานทางด้านการส่งเสริมการเกษตรบนดอยสูงที่พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้จนประสบความสำเร็จ โดยการเข้าชมโครงการหลวงนั้นจะทำให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงแนวทางการทำงานของนักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการหลวงด้านการค้นคว้าพืชพันธุ์ผักและผลไม้ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ รวมถึงการปลูกพืชใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้งครอบครอบครัวและแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวเป็นร้อยชนิด

ไม่เพียงเท่านั้นการเดินทางเข้าไปเพื่อท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงในบางที่นั้นยังเป็นการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของป่าไม้ ลำธาร และสภาพป่าตามธรรมชาติที่ความสวยงามที่เกิดจากการอนุรักษ์และพัฒนาอีกด้วย ซึ่งจากจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริ สู่การขยายพื้นที่ของการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ จนปัจจุบันสามารถมีมีสถานีวิจัยโครงการหลวงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ

สถานีวิจัย  ได้แก่

สถานีวิจัยโครงการหลวง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด

ศูนย์พัฒนาโครงการ  ได้แก่

ศูนย์พัฒนาโครงการ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!