สรรพสามิตย้ำขึ้นภาษีใหม่ดันราคาขึ้น2%

สรรพสามิตย้ำขึ้นภาษีใหม่ดันราคาขึ้น2%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพสามิต ยัน ภาษีใหม่ราคาขึ้น 2% ส่งผลให้บุหรี่ เพิ่ม 2-15 บาท สุรา 8-30 บาท ส่วนเบียร์ 0.50-2 บาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ ว่า จะทำให้มีเม็ดเงินจากการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่เพิ่มขึ้นในภาพรวมร้อยละ 2 หรือประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยมองว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น จะไม่ทำให้ราคาขายปรับเพิ่มสูงจนเป็นภาระต่อประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดที่สูง

โดยในส่วนของไวท์นำเข้า หากมีราคาเกิน 1,000 บาท จะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  110 บาทต่อขวด ส่วนไวท์ที่มีราคาต่ำกว่า 1,000 บาท จะมีราคาลดลง 20-60 บาทต่อขวด

ขณะที่ราคาสุรา หากเป็นสุราขาว จะปรับขึ้น 3.50 บาทต่อขวด แต่หากเป็นสุรากลั่นขนาดขวด 700 มิลลิลิตร 28 ดีกรี จะปรับขึ้น 8 บาทต่อขวด สุรากลั่น 40 ดีกรี ปรับขึ้น 30 บาทต่อขวด สุรานำเข้าที่มีราคาสูง ราคาจะปรับลดลง 2-20 บาทต่อขวด 


ขณะที่ราคาเบียร์ กระป๋อง จะปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อกระป๋อง และแบบขวด จะปรับขึ้น 2 บาทต่อขวด ส่วนราคาบุหรี่ ที่มีราคาต่ำกว่าซองละ 60 บาท จะปรับขึ้นประมาณ 4-15 บาทต่อซอง บุหรี่ที่มีราคาสูงกว่า 60 บาท จะปรับเพิ่มขึ้น 2-10 บาทต่อซอง โดยอัตราใหม่จะใช้จัดเก็บในช่วงเวลา 2 ปี และหลังจากนั้นจะใช้อัตราที่เท่ากันที่ ร้อยละ 40 เพื่อให้อุตสาหกรรมบุหรี่ได้มีเวลาปรับตัว


ขณะที่เครื่องที่มีน้ำตาลปริมาณเช่น ชาเขียวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.13-2.05 บาท  กาแฟเพิ่มขึ้นประมาณ 1.35บาท และน้ำผักผลไม้เพิ่มขึ้น 6-54 สตางค์ 


อย่างไรก็ตาม การปรับใช้อัตราภาษีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายจึงยังเป็นสต็อกเดิม ที่มีตราอากรก่อนวันที่ 16 กันยายน 2560 จึงอยากเตือนผู้ค้าอย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยอ้างว่าเป็นการปรับขึ้นตามอัตราภาษีใหม่ที่ยังคับใช้วันนี้ เนื่องจากทางกรมสรรพสามิต ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งหากพบกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!