คลัง ชี้ ภาษีบาปไม่ผลักภาระให้เอกชน

คลัง ชี้ ภาษีบาปไม่ผลักภาระให้เอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง ชี้ ภาษีบาปร้อยละ 2 ส่งกองทุนผู้สูงอายุ ช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ ยันไม่ใช่เป็นการผลักภาระไปให้เอกชน ห้ามหาข้ออ้างขึ้นราคา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยกรณีที่มีผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุถึงการใช้เงินภาษีจากสุรา เบียร์ ยาสูบ อัตราร้อยละ 2 เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ ว่า การนำเงินจากภาษีบาปร้อยละ 2 เข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำไปเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ไม่ใช่บริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ แต่งบประมาณปัจจุบันมีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องจัดหาแหล่งเงินใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการ และต้องเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง โดยยืนยันการนำภาษีบาปมาใช้ร้อยะ 2 เป็นเพียงส่วนน้อย และไม่ใช่เป็นการผลักภาระไปให้เอกชน ดังนั้นเอกชนจะมาเป็นข้ออ้างในการขึ้นราคาสินค้า เพื่อเพิ่มภาระให้ผู้บริโภคไม่ได้ 

สำหรับกองทุนผู้สูงอายุได้รับเงินบำรุงกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต แต่ไม่เกินปีละ 4,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับการสละสิทธิ์รับเบี้ยของผู้สูงอายุที่มีฐานะดีจะทำให้เพียงพอต่อการช่วยเพิ่มรายได้ในการดำรงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัยกว่า 2 – 3 ล้านคนทั่วประเทศคลังชี้ภาษีบาปไม่ผลักภาระให้เอกชน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!