สปส.เตรียม ขยายอายุรับเบี้ยชราฯจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

สปส.เตรียม ขยายอายุรับเบี้ยชราฯจาก 55 ปี เป็น 60 ปี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เตรียมแก้กฎหมาย ขยายอายุรับเบี้ยชราภาพหลังเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ศึกษาโมเดล และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่เลือกเกษียณที่อายุหลัง 55 ปี  เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแรงงาน พร้อมทั้งรองรับสังคมผู้สูงอายุ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า  สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เตรียมจะแก้กฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายอายุรับเงินชราภาพหลังเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี  เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแรงงาน พร้อมทั้งรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษาแนวทาง เพราะต้องการให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ของแรงงานทั้งในช่วงที่อยู่ในระบบแรงงาน และเมื่อต้องออกจากระบบแรงงานไปแล้ว

ซึ่งจะต้องดำเนินแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คือพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533   โดยเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในอนาคตผู้ประกันตนจะสามารถอยู่ในระบบได้จนถึงอายุ  60 ปี  

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีการขยายเวลารับบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ว่า โดยหลักการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยตอนนี้ต้องทำทั้งระบบ ซึ่ง สปส. จะมีทีมวิชาการศึกษา และทำโมเดลการจ่ายเงินบำนาญแบบขั้นบันไดสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุในช่วง 7 ปี  โดยให้มีทางเลือกว่า จะเกษียณเลยแล้วรับบำนาญในสัดส่วนเดิม หรือถ้าอยู่ในระบบต่อก็จะมีการจูงใจ เช่น อาจจะได้รับเงินในเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ของเงินบำนาญที่ได้รับไปก่อน

โดยผู้ที่เลือกเกษียณที่อายุหลัง 55 ปีขึ้นไป เช่น เกษียณที่อายุ 58, 59 หรือ 60 ปี จะมีสูตรคำนวณที่แตกต่างกัน ส่วนระยะยาวก็จะกำหนดให้ทุกคนเกษียณและรับบำนาญที่อายุ  60 ปี ตอนนี้สูตรนั้นทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สปส. ในวันที่ 11 ก.ค. นี้ หากบอร์ด สปส. อนุมัติก็จะนำไปทำประชาพิจารณ์ต่อไป