7 ธุรกิจสำหรับยุค Baby boomers ครองเมือง

7 ธุรกิจสำหรับยุค Baby boomers ครองเมือง
Terrabkk

สนับสนุนเนื้อหา

ประชากรใน Baby boomer generation หรือประชากรสูงวัย คือประชากรที่เกิดช่วงปี 2489 – 2507 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ในปี 2558 สหรัฐฯมีประชากรในกลุ่ม Baby Boomers จำนวน 82.3 ล้านคน

ขณะที่ประเทศไทยเมื่อปี 2558 มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 10.35 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.62 ล้านคนในปี 2563 , 15.13 ล้านคนในปี 2568 และ 17.58 ล้านคนในปี 2573 (ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กลุ่มผู้สูงวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังคงแข็งแรงและมีกำลังซื้อด้วย ดังนั้นเราจึงควรเริ่มมองหาธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรกลุ่มนี้กันดีกว่า

terra0505601

1. บ้านพักคนชราและบริการรับฝากหรือดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน: ผู้สูงวัยนั้นต้องการการดูแลและสังคม ขณะที่ลูกหลานอาจมีความจำเป็นต้องไปทำงานหรือผู้สูงอายุบางท่านอาจไม่มีครอบครัวคอยดูแล การที่ผู้สูงอายุมาพักอาศัยรวมกันในศูนย์ที่มีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้พบปะกับเพื่อนรุ่นๆเดียวกันก็น่าจะดีต่อใจไม่น้อย

2. ธุรกิจประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตระยะยาว : เมื่อคนเริ่มอายุยืนมากขึ้นเท่ากับว่าจำนวนเงินที่ใช้จ่ายหลังเกษียณก็ย่อมมากขึ้นตาม การออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามชราก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

3. สินค้าสุขภาพ : เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นสุขภาพเริ่มถดถอย และจะเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารสุขภาพ ยาบำรุง หรืออาหารเสริม เป็นต้น

4. Spa and massage : ปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายหันมาดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองกันมากขึ้น ซึ่งผู้สูงวัยหลายท่านก็ยังอยากดูดีและสดใสอยู่ตลอดเวลา การเข้าสปาเพื่อบำรุงผิวพรรณจึงได้รับความนิยมมากขึ้น

5. ธุรกิจท่องเที่ยวแบบจัดเฉพาะกลุ่ม : ผู้สูงอายุในปัจจุบันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทำให้ยังมีเรี่ยวแรงท่องเที่ยว รวมถึงมีเวลาเพราะไม่ต้องมานั่งทำงานประจำ จึงอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แต่ถ้าจะให้กลุ่มผู้สูงวัยมาท่องเที่ยวแบบรุ่นหนุ่มสาวก็อาจจะไม่ไหว ถ้าหากมีการจัดกลุ่มทัวร์เฉพาะก็ย่อมเป็นทางเลือกที่ดี

6. Fitness เฉพาะกลุ่ม: การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย แต่จะออกอย่างหักโหมแบบ Fitness ทั่วไปคงไม่ไหว แต่ควรมีการจัดกลุ่มเฉพาะมี Personal training คอยดูแล หรือเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆ เช่น โยคะ Tai Chi เป็นต้น

7. Blogging for sharing : ผู้สูงวัยเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นถ้าสามารถนำมา share หรือถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตได้ก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก

ด้วยเทคโนโลยีและปัจจัยหลายๆด้าน ทำให้พฤติกรรมของผู้อายุในปัจจุบันยังคง Young at heart กันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลาดกลุ่มผู้สูงวัยก็เป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและน่าสนใจไม่น้อยเลย