4 ข้อพึงระวังก่อนลงทุน LTF RMF

4 ข้อพึงระวังก่อนลงทุน LTF RMF
ลงทุนสไตล์ สนุก!

สนับสนุนเนื้อหา

หากถามว่า “อะไรคือเหตุผลหลักที่เราต้องลงทุนในกองทุนรวมประเภท LTF & RMF” คำตอบแรกในใจของผู้ลงทุนน่าจะเป็น “ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี” เพราะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเร็วที่สุด แต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ใช่คำตอบเดียวที่สำคัญเพียงพอ เพราะวัตถุประสงค์หลักเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งกองทุน LTF & RMF ขึ้นมานั้น ก็เพื่อเพิ่มความมั่นคงและทำให้มีโอกาสเพิ่มความมั่งคั่งของผู้ลงทุนในอนาคต โดยมุ่งหวังให้ผู้ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนชีวิตในระยะยาว เพื่อการเกษียณอย่างมีคุณค่า ดังนั้นจึงขอนำเสนอ 4 คาถาเพื่อความสำเร็จในกองทุน LTF และ RMF

600x600px_240417

1. ลงทุน LTF RMF ให้ตอบโจทย์อย่ามองเพียงแค่สิทธิประโยชน์ทางภาษี

น่าเสียดายตรงที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นหลัก จนลืมไปว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ การลงทุนเพื่อเป้าหมายในระยะยาว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็เป็นเหมือนสิ่งจูงใจ ที่ช่วยทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในกองทุน LTF & RMF เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเรียงลำดับความสำคัญของเหตุผลในการลงทุนแล้ว อยากให้ผู้ลงทุนให้น้ำหนักกับเรื่องเป้าหมายการออมระยะยาวเพื่อวัยเกษียณเป็นปัจจัยแรก เพื่อให้การลงทุนบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

2.อย่าให้ผลตอบแทนชี้นำการตัดสินใจมากกว่าความเสี่ยงของกองทุน

ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนให้ความสำคัญมาก จนลืมพิจารณาความสำคัญของเรื่องอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ อาทิ กองทุนนั้นๆ ลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง หรือลงทุนในหุ้นบริษัทใดบ้าง มีความเสี่ยงของกองทุนเท่าไร เป็นต้น ไม่ผิดถ้าหากเรา จะดูผลตอบแทนประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญจนมองข้ามสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง นั้นคือ ความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ เพราะอย่าลืมว่าความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนจึงต้องพิจารณาทั้งผลตอบแทน และความเสี่ยงควบคู่กันด้วย

3 ศึกษาความแตกต่างระหว่าง LTFและ RMF

หากพูดถึงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุนฝาแฝด ที่บางคนยังคงสับสนกับความแตกต่างของรูปแบบและเงื่อนไขจนกลายเป็นข้อผิดพลาดในการลงทุน

ltf1


4. อย่าคิดว่า LTF & RMF ไหนๆ ยังไงก็เหมือนกัน

แม้จะเป็นกองทุนที่ได้ชื่อว่า LTF&RMF เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วผู้ลงทุนต้องพิจารณาความแตกต่างของนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนด้วย ยกตัวอย่างเช่น กองทุน LTF บางกองทุนมีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารหนี้บางส่วน ในขณะที่บางกองทุนเลือกลงทุนในหุ้นทั้งหมด 100%เต็ม หรือสำหรับกองทุน RMF ก็มีตัวเลือกทั้งนโยบายที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่น ทองคำ หรือน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะของกองทุนที่แตกต่างกัน

หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพราะคิดว่าเป็นกองทุน LTF และRMF เหมือนกัน นักลงทุนก็อาจได้ผลตอบแทนไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง แล้วมานั่งเสียใจเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนยามเกษียณ ถ้าจะให้ชัวร์ว่าการลงทุนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อนการลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวน หรือ Fund Fact Sheet ของกองทุนนั้นๆ อย่างระเอียดว่าลงทุนในสินทรัพย์ใด ความเสี่ยงเท่าไร

ดังนั้นก่อนที่ผู้ลงทุนจะเลือกตัดสินใจลงทุนในกองทุน LTF และ RMF อาจต้องทำการ Checklist ถึงความพร้อม และตรวจสอบเงื่อนไขดีๆ และดูนโยบายการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้การลงทุนของคุณตอบโจทย์วัตถุประสงค์และเป้าหมายในวัยเกษียณ

ltf2

โดย บลจ.กสิกรไทย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!