MBK เผย บ.ย่อย PDP เข้าถือหุ้นใน PDR

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ แผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBKเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ( PDP ) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ MBK ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 65.35% ครั้งที่ 5 ปี 52/53 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ PDP เข้าลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ชื่อ บริษัท พาราไดซ์ รีเทล จำกัด  ( PDR )

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด